Úřední ověření

  • Úředně ověřený podpis

Prokazuje, že žadatel (vy) vlastnoručně podepsal dokument před ověřující osobou.

  • Úředně ověřená kopie

Prokazuje shodu mezi kopií a originálním dokumentem. Neověřuje pravost podpisu.

 

Kde mohu úřední ověření udělat?

Na poštách označených logem Czech POINT nebo některých obecních úřadech.

Ověřování listin a podpisů - Česká pošta