Otevírací doba institucí v době nouzového stavu/ Giờ mở cửa các cơ quan tại Brno trong tình trạng khẩn cấp