Dokumenty

Školství

Pro usnadnění orientace v tématu nástupu dítěte/žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vaší školy/třídy jsme vytvořili popisný dokument Máte ve škole žáka-cizince (dlouhá verzekrátká verze),ve kterém naleznete informace o základní legislativě, možnostech financování, organizacích v Jihomoravském kraji pracujících s cizinci ad.

Při hledání materiálů do výuky vám mohou pomoci naše dokumenty:


Užitečné informace:

Máte-li zájem se do titulu MV ČR zapojit, ale rádi byste prodiskutovali své možnosti, napište nám.


Na začátek školního roku 2022/2023:

Organizace v JMK, které je možné kontaktovat:

Inspirace: omalovánky zaměřené na rozvoj slovní zásoby, téma: školní pomůcky, Tvořstor (ke stažení zde).

Pro více informací k dění v Jihomoravském kraji i v Brně sledujte náš web.
Mimobrněnským doporučujeme zároveň sledovat webové stránky a sociální sítě místních NNO, volnočasových klubů ad.

Víte-li o nabídce pro cizince ve vašem okolí, dejte nám o ní vědět na: cizincijmk@jmk.cz
Jsme tu pro vás!


META, o.p.s. 

Abychom vám byly schopni nabídnout plnohodnotnou odbornou podporu, spolupracujeme s regionální pracovnicí Meta, o.p.s., na kterou se můžete obracet v otázkách týkajících se: 

 • přijetí do školy, zařazení do ročníku
 • adaptace nově příchozích dětí
 • začleňování do kolektivu
 • legislativa a možnosti financování
 • nastavování podpůrných opatření
 • jazyková diagnostika
 • výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) – organizace i metodika
 • spolupráce učitele ČDJ s ostatními učiteli dítěte/žáky s OMJ
 • plánování výuky, sledování pokroku, hodnocení a klasifikace
 • podpora při výuce a činnostech
 • materiály vhodné do výuky
 • komunikace s rodiči
 • přechody mezi stupni škol
 • prevence školní neúspěšnosti i problémového chování
 • přijímací řízení a ukončování SŠ
 • spolupráce školy a PPP

Kontakt: Mgr. et Mgr. Tereza Švandová, +420 601 320 245, svandova@meta-ops.cz
Konzultace jsou možné telefonicky, e-mailem, po domluvě případně i osobně. 

 

Děkujeme, že jste došli až sem!
 

Pro pedagogy

Máte ve škole žáka-cizince 2022_2023 Stáhnout
Máte ve škole žáka-cizince 2022_2023, krátká verze Stáhnout
Pedagogická knihovna k 25. 8. 2022 Stáhnout
Zápis do ZŠ (cz) Stáhnout
UKR-CZ situační slovník (vč. školy) Stáhnout
Tipy pro MŠ Stáhnout
Tipy pro ZŠ Stáhnout
Tipy pro SŠ Stáhnout
Jak hovořit s dětmi o válce? Stáhnout
INSPIROMAT Stáhnout
Seznam určených škol v JMK k 11.4.2022 Stáhnout

Pro cizince

Seznam škol určených k 1.1.2022 (EN) Stáhnout
Seznam škol určených k 1.1.2022 (RU) Stáhnout
Seznam škol určených k 1.1.2022 (VIET) Stáhnout
Zápis do základní školy (EN) Stáhnout
Zápis do základní školy (UKR) Stáhnout
Запис ZŠ для тих, хто прибув з України до Чехії після 24.2.2022 Stáhnout
Запис MŠ для тих, хто прибув з України до Чехії після 24.2.2022 Stáhnout

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa