Změna v placení zdravotního pojištění pro příchozí z Ukrajiny

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění úhrada veřejného zdravotního pojištění státem. Pokud jste osoba ve věku 18 – 64 let, oznamte prosím zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni, jak budete pojistné hradit.

Jak a kým je pojistné hrazeno?

 • Děti do 18 let – zdravotní pojištění hradí stát.
 • Osoby ve věku 18 až 64 let,
  • Student ve věku 18–26 (studující na území ČR nebo na Ukrajině) – zdravotní pojištění hradí stát.
  • Zaměstnanec (v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 3 500 Kč měsíčně) – zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel.
  • Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku – zdravotní pojištění hradí stát.
  • Uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce – zdravotní pojištění hradí stát. Uchazečem o zaměstnání se můžete stát, pokud podáte žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Na úřadu práce se můžete evidovat i v případě, že jste osobou, která má zdravotní postižení či jiná zdravotní omezení, nebo pokud o takovou osobu pečujete.

Pokud jste zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než 3 500 Kč (zaměstnavatel za vás nehradí zdravotní pojištění), můžete se evidovat jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Jako uchazeč o zaměstnání se nemůžete evidovat, jestliže máte uzavřenou dohodu o provedení práce. Informace v ukrajinském jazyce ohledně evidence na úřadu práce, včetně formulářů k vyplnění:

Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání)
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

  • Osoba samostatně výdělečně činná, nebo osoby, které nespadají do jedné z výše uvedených kategorií, musíte hradit pojistné jako samoplátce. Informace o platbách pojistného získáte u své zdravotní pojišťovny.
 • Senioři od 65 let – zdravotní pojištění hradí stát.

Veškeré skutečnosti, podstatné pro zařazení do jednotlivých výše uvedených skupin, musíte
oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od vypršení lhůty 150 dní od udělení
dočasné ochrany, nebo v případě jakékoliv změny v průběhu vašeho pojištění.

Další informace na stránkách www.nasiukrajinci.cz.

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa