Změna v placení zdravotního pojištění pro příchozí z Ukrajiny

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění úhrada veřejného zdravotního pojištění státem. Pokud jste osoba ve věku 18 – 64 let, oznamte prosím zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni, jak budete pojistné hradit.

Jak a kým je pojistné hrazeno?

 • Děti do 18 let – zdravotní pojištění hradí stát.
 • Osoby ve věku 18 až 64 let,
  • Student ve věku 18–26 (studující na území ČR nebo na Ukrajině) – zdravotní pojištění hradí stát.
  • Zaměstnanec (v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 3 500 Kč měsíčně) – zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel.
  • Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku – zdravotní pojištění hradí stát.
  • Uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce – zdravotní pojištění hradí stát. Uchazečem o zaměstnání se můžete stát, pokud podáte žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Na úřadu práce se můžete evidovat i v případě, že jste osobou, která má zdravotní postižení či jiná zdravotní omezení, nebo pokud o takovou osobu pečujete.

Pokud jste zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než 3 500 Kč (zaměstnavatel za vás nehradí zdravotní pojištění), můžete se evidovat jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Jako uchazeč o zaměstnání se nemůžete evidovat, jestliže máte uzavřenou dohodu o provedení práce. Informace v ukrajinském jazyce ohledně evidence na úřadu práce, včetně formulářů k vyplnění:

Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání)
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

  • Osoba samostatně výdělečně činná, nebo osoby, které nespadají do jedné z výše uvedených kategorií, musíte hradit pojistné jako samoplátce. Informace o platbách pojistného získáte u své zdravotní pojišťovny.
 • Senioři od 65 let – zdravotní pojištění hradí stát.

Veškeré skutečnosti, podstatné pro zařazení do jednotlivých výše uvedených skupin, musíte
oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od vypršení lhůty 150 dní od udělení
dočasné ochrany, nebo v případě jakékoliv změny v průběhu vašeho pojištění.

Další informace na stránkách www.nasiukrajinci.cz.