Zdravotní pojištění novorozenců (od 2.8.)

Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny ve veřejném systému zdravotního pojištění.

Koho se změna týká?

Dítěte narozeného na území ČR, jehož matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jehož otec nemá trvalý pobyt.

Od kdy bude dítě ve v.z.p. pojištěno?

Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození.

Do kdy bude dítě ve v.z.p. pojištěno?

Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění dva měsíce, konkrétně do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dnů. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní.

Komu je třeba hlásit narození dítěte?

Narození dítěte je nutné nahlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je zdravotně pojištěna matka dítěte. Pokud matka nemá v ČR veřejné zdravotní pojištění, nahlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte. Není-li v ČR zdravotně pojištěn ani otec, nahlásí se narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Kolik bude jeho pojištění stát?

Dvojnásobek částky, kterou měsíčně odvádějí tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2021 činí pojistné 4104 Kč.

Kdy je třeba zaplatit pojistné?

Pojistné se platí jednorázově za celé období, a to kdykoli v jeho průběhu.

Kdo má povinnost pojistné zaplatit?

Zákonný zástupce dítěte

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa