Začínají zápisy do prvních tříd ZŠ

Začíná proces přihlašování dětí do prvních tříd základních škol, ten má tři části: 

  1. Od 16. 3. do 30. 4. si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Nezapomeňte si připravit číslo pojištěnce vašeho dítěte, je uvedeno na kartičce pojišťovny. K žádosti se dostanete hned třemi způsoby: 
  • Elektronicky na internetové adrese: http://zapisdozs.brno.cz ve formátu PDF. 
  • Osobně na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období — sledujte webové stránky vybrané ZŠ. 
  • Osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Zde můžete kontaktovat Mgr. Irenu Hudcovou (hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181) nebo Bc. Yvonu Šebestovou (sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 2179) 
  1. Během celého dubna probíhá sběr žádostí o zápis na školách. Každá škola si ovšem sama určuje, kdy v tomto období žádosti přijímá, informujte se proto o konkrétním termínu na stránkách vybrané školy. Doručení je možné osobně, do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) nebo poštou. Dítě je možné přihlásit i do více škol. 
  1. Do 30 dnů od podání žádosti proběhne přijímací řízení. Jeho výsledky se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zákonní zástupci pak budou telefonicky, prostřednictvím SMS, emailem nebo písemně informováni o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Podrobné informace k zápisu si prostudujte v dokumentu zde. Seznam škol najdete tady. 

Důležité upozornění: Ředitelé některých základních škol mohou vyhlásit zvláštní zápisy do 1. tříd základních škol pro děti z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Přihlášky budou probíhat v období od 1. 6. do 15. 7. 2023, ale ředitelé škol si z tohoto období vybírají konkrétní den. Sledujte prosím webové stránky vybrané základní školy.