Výsledky přijímaček na SŠ 

V pátek 28. dubna byly školám předány výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Výsledky budou zveřejněny řediteli škol do dvou pracovních dnů na webových stránkách školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče, které dostal přiděleno v dopise ze střední školy.  

POZOR! Přijatým uchazečům se neposílá žádné rozhodnutí poštou! Poštou se posílá pouze rozhodnutí o nepřijetí! 

  • V případě přijetí uchazeč musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy v ČR, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský úřad dle místa pobytu na území České republiky.  
  • Pokud uchazeč nebyl přijat, může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí na SŠ.  

DOPORUČENÍ: Podejte odvolání na všechny školy, kam jste nebyli přijati. Zaplnění volných míst není automatické, místa se zaplňují uchazeči, kteří podali odvolání.   

V mezidobí čekání na vyhovění odvolání se rovnou dívejte na volná místa na školách ve 2. kole přijímaček. 

Více informací zde.