„VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE“ 18.5. 2019

Zveme Vás k účasti na adaptačně integrační kurz, na kterém získáte veškeré
potřebné informace o pobytu a životě v České republice.

V rámci kurzu získáte zdarma informace a tištěné materiály o:

Pobytové legislativě
Školství a o uznávání vzdělání
Zaměstnání a podnikání
Zdravotním a sociálním pojištění
Kontakty na právníky a sociální pracovníky v Integračních centrech a neziskových nevládních organizacích, kteří vám zdarma poradí

Nespoléhejte se na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně!
Tlumočení do ruštiny a občerstvení bude zajištěno.

DATUM KONÁNÍ: 18.5.2019, 9:00 – 17:00

MÍSTO KONÁNÍ: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců,
Mezírka 1, 6. patro, Brno

REGISTRACE: www.vitejtevcr.cz, kurzy@vitejtevcr.cz, 775965571, www.facebook.com/vitejtevcr