Upozornění – OAMP

UPOZORNĚNÍ!!!

Dnem 16. července 2020 končí přechodné období, po které byla uplatňována mimořádná pravidla při řešení pobytových záležitostí cizinců na území. Po tomto datu je nutné postupovat již plně v souladu se zákonem. V této souvislosti zejména upozorňujeme, že od 17. července 2020 již nebudou akceptovány žádosti o pobytové oprávnění zasílané poštou, pokud je ze zákona k podání žádosti vyžadována osobní účast.

Více informací najdete na: https://www.mvcr.cz/clanek/podminky-navstevy-pobytovych-pracovist-ministerstva-vnitra-po-1-cervenci-2020.aspx