Informace o koronaviru v ČR na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Vážení klienti, 

na následujících stránkách najdete denně aktualizované základní informace o koronaviru v českém a anglickém jazyce. 

Webová stránka Ministerstva zdravotnictví:  https://koronavirus.mzcr.cz/en/