ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ – změny MŠMT

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Upřednostněno bude podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy. Sledujte stránky vaší mateřské školy. 

 

ZÁPIS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2020/2021

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis bude realizován pouze formální částí = předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do příslušné školy, motivační část se neuskuteční. Termín je stanoven od 1. do 30. dubna 2020. Konkrétní dobu zápisu do prvního ročníku ZŠ stanoví vždy ředitel školy – sledujte proto stránky vaší školy.

Žádost lze podat:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: O konkrétním způsobu bude informovat škola na svých webových stránkách. Informace k zápisu do základních škol v Brně najdete na https://zapisdozs.brno.cz/.

Nezapomeňte uvést:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

(www.msmt.cz)

 

STŘEDNÍ ŠKOLY, UČEBNÍ OBORY A MATURITY

Dne 23. 3. 2020 představilo MŠMT plán, jak budou probíhat jednotné přijímací zkoušky na SŠ, závěrečné zkoušky a maturita. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po nástupu na zpět střední školu, v případě maturity 3 týdny (21 dní) po nástupu do školy – tedy od zrušení krizového opatření vlády.

Obsah a forma zkoušek se nemění, změněny budou pouze termíny pro vyhodnocování těchto zkoušek.

Maturitní testy budou školy vyhodnocovat samy, nikoli přes CERMAT. Ze společné části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a z cizího jazyka.

Pokud nastoupí žáci SŠ do 1. 6. 2020, budou maturity probíhat v této zjednodušené formě, nenastoupí-li k tomuto datu, bude studentům vystaveno maturitní vysvědčení na základě studijních výsledků z posledních 3 vysvědčení. V případě učebních oborů platí stejné náhradní řešení.

(www.msmt.cz)

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa