Přihlašování ukrajinských dětí do mateřské nebo základní školy

 

Podle českých zákonů, musí všechny děti, včetně těch, které přišly z Ukrajiny a k 31.8.2022 jim bylo šest a více let, zahájit povinnou školní docházku nejpozději 90 dní po získání povolení k pobytu. Pro pětileté děti platí povinný předškolní rok v mateřské škole.

 

Jak přihlásit dítě do školy:

  • najděte spádovou základní školu (6-15 let) či mateřskou školu (5 let) v místě vašeho bydliště,
  • podejte písemnou přihlášku ve spádové škole (formulář) nebo školce (formulář),
  • nebo pošlete poštou doporučeným dopisem (vzor podacího lístku),
  • pokud dítě nepřijali z kapacitních důvodu, budou vás úřady kontaktovat a musí postarat o nalezení místa pro vaše dítě a informovat vás.
  • Více informací o školách v Brně.