Nejdůležitější informace o opatřeních proti šíření koronaviru v ČR

Aktualizace 21. května  Provoz pracovišť OAMP  od 18. 5. do 16. 7. 2020 Během 14 dnů po návratu nebo příjezdu do ČR NEBUDE cizinci umožněn vstup na pracoviště OAMP. Přístup na pracoviště BUDE možný pouze na základě předchozího objednání.  Stále můžete zasílat žádosti poštou. ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné pro: Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní dopravě, kritické infrastruktury … Continue reading Nejdůležitější informace o opatřeních proti šíření koronaviru v ČR