Změny a nová opatření (od 5. 6. 2020)

Informace z MVČR – vycestování

Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování
Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.
K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.
Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie  k vyznačení razítka.
Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

Úřední hodiny oddělení pobytových agend v Jihomoravském kraji: 

Brno (Cejl 62b) –  PO + ST 8:00 – 17:00; ÚT + ČT 8:00 – 14:00

Břeclav (Pod zámkem 922, Valtice) –  PO + ST 8:00 – 17:00; ÚT + ČT 8:00 – 14:00

Znojmo (Pražská 59) –  PO + ST 8:00 – 17:00; ÚT + ČT 8:00 – 14:00

Zdroj: www.mvcr.cz

Aktuality z 26.5.

 • Od 26. května 2020 se ruší otevírací doba obchodů s prodejní plochou více než 500 m2 pro seniory od 8:00 do 10:00 hodin.
 • Ministerstvo zdravotnictví dále zavádí povinnost ukončení karantény testem PCR. Doposud se karanténa ukončovala prostřednictvím rapid testu, nyní bude nově nutné mít negativní výsledek PCR testu na základě výtěru z horních cest dýchacích. (Více informací na www.koronavirus.mzcr.cz)
 • Od pondělí 25. 5.  je otevřen konzulát ČR v Kyjevě. Od 22. května přijímá Generální konzulát ve Lvově žádosti o vízum a další dokumenty. (Více na www.praguemorning.cz )

————————————————————————————————–

Provoz pracovišť OAMP  od 18. 5. do 16. 7. 2020

Během 14 dnů po návratu nebo příjezdu do ČR NEBUDE cizinci umožněn vstup na pracoviště OAMP. Přístup na pracoviště BUDE možný pouze na základě předchozího objednání.  Stále můžete zasílat žádosti poštou.

ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné pro:

 1. Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní dopravě, kritické infrastruktury nebo pro potřeby ostatních státních orgánů.
 2. Převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou.
 3. Vydání výjezdního příkazu.
 4. Podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za dítě narozené na území.
 5. Byl-li cizinec již dříve vyzván k předložení originálu cestovního/matričního dokladu.

Z ostatních důvodů zasílejte žádosti na OAMP poštou.

Podrobnější informace najdete na stránkách MVČR

Pobytové záležitosti od 18. 5. do 16. 7. 2020

Nejdůležitější:

Další informace najdete zde.

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:

 • otevření vnitřních prostor restaurací, kaváren, barů a jiných stravovacích podniků;
 • hotely a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby;
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže;
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol ve škole.
 • Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
  o všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
  o prostředky veřejné dopravy;
  o všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Podrobnější informace najdete zde. 

————————————————————————————————–

S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí.

– Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR).

– Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví:

  a) sezónní pracovníci zejména do zemědělství 
  b) klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci 
  c) pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách 

Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti viz tabulka zde:
 – Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020

Více informací najdete zde.

 

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa