POZOR! Novela zákona o pobytu cizinců (změny od 2.8. 2021)

Od 2. srpna 2021 nabývá účinnosti novela zákona o pobytu cizinců. Podívejte se na přehled změn, které se mohou týkat vás i vašich rodinných příslušníků.

Poplatky

  • 200 Kč za přijetí žádostí o pobytové oprávnění občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Platíte formou kolkové známky. (kolky)

Zdravotní pojištění

  • Cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno pouze s Pojišťovnou VZP, a.s. 
  • Pojištěncem veřejného zdravotního pojištění je nově i dítě, které se narodilo na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem. Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dnů. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní. Pojistné platí zákonný zástupce. 

Občané EU – registrace

  • Nově budou občané EU dostávat osvědčení o registraci místo potvrzení o přechodném pobytu. (změna názvu)

Rodinný příslušník občana EU

  • nově definován blízký a vzdálený rodinný příslušník (více zde: Prehled_zmen_provedenych_novelou_zakona_o_pobytu_cizincu)
  • Od 02.08.2021 budou všem občanům třetích zemí vydávány doklady obsahující biometrické prvky, tedy i rodinným příslušníkům občanů EU.
  • Pro rodinné příslušníky občanů EU platí povinnost výměny současných dokladů za nové biometrické doklady. Platnost všech nebiometrických dokladů skončí dne 03. 08. 2023! V případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků lze důrazně doporučit, aby si o výměnu stávajícího dokladu požádali nejpozději do 31.08.2022, neboť jen tak jim zůstane zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých. 
  • Vzdálení rodinní příslušníci musí od 02. 08. 2021 k žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu předložit ještě doklad o celkovém měsíčním příjmu rodiny po sloučení a doklad o cestovním zdravotním pojištění.

Občané Velké Británie

  • Pro občany Velké Británie, kterým bylo v minulosti vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo trvalý pobyt, platí povinnost výměny stávajících dokladů za nové biometrické doklady. O výměnu dokladu jsou občané Velké Británie povinni požádat do 31.08.2022.

Detailnější informace naleznete v dokumentu z Ministerstva vnitra ČR.