POZOR! Novela zákona o pobytu cizinců (změny od 2.8. 2021)

Od 2. srpna 2021 nabývá účinnosti novela zákona o pobytu cizinců. Podívejte se na přehled změn, které se mohou týkat vás i vašich rodinných příslušníků.

Poplatky

  • 200 Kč za přijetí žádostí o pobytové oprávnění občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Platíte formou kolkové známky. (kolky)

Zdravotní pojištění

  • Cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno pouze s Pojišťovnou VZP, a.s. 
  • Pojištěncem veřejného zdravotního pojištění je nově i dítě, které se narodilo na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem. Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dnů. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní. Pojistné platí zákonný zástupce. 

Občané EU – registrace

  • Nově budou občané EU dostávat osvědčení o registraci místo potvrzení o přechodném pobytu. (změna názvu)

Rodinný příslušník občana EU

  • nově definován blízký a vzdálený rodinný příslušník (více zde: Prehled_zmen_provedenych_novelou_zakona_o_pobytu_cizincu)
  • Od 02.08.2021 budou všem občanům třetích zemí vydávány doklady obsahující biometrické prvky, tedy i rodinným příslušníkům občanů EU.
  • Pro rodinné příslušníky občanů EU platí povinnost výměny současných dokladů za nové biometrické doklady. Platnost všech nebiometrických dokladů skončí dne 03. 08. 2023! V případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků lze důrazně doporučit, aby si o výměnu stávajícího dokladu požádali nejpozději do 31.08.2022, neboť jen tak jim zůstane zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých. 
  • Vzdálení rodinní příslušníci musí od 02. 08. 2021 k žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu předložit ještě doklad o celkovém měsíčním příjmu rodiny po sloučení a doklad o cestovním zdravotním pojištění.

Občané Velké Británie

  • Pro občany Velké Británie, kterým bylo v minulosti vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo trvalý pobyt, platí povinnost výměny stávajících dokladů za nové biometrické doklady. O výměnu dokladu jsou občané Velké Británie povinni požádat do 31.08.2022.

Detailnější informace naleznete v dokumentu z Ministerstva vnitra ČR.

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa