Nové podmínky pro vstup osob do ČR

S účinností od 5. února 2021 se mění podmínky pro příjezd do ČR.

Do barevné tabulky zpracované MVČR se nově zavádí tzv. tmavě červená, vysoce riziková kategorie států, na cesty z těchto států se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření.

?Zelené země: Australský svaz, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajské království, Vatikánský městský stá

?Oranžové země: Finská republika, Řecká republika, Islandská republika, Norské království

?Červené země: Belgické království, Bulharská republika, Chorvatská republika, Dánské království, Francouzská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Maltská republika, Nizozemské království, Polská republika, Rakouská republika, Rumunská republika, Spolková republika Německo, Švédské království, Švýcarská konfederace, Azorské ostrovy, Madeira, Kanárské ostrovy

⚫️Tmavě červené země: Všechny ostatní země, které nejsou uvedeny v jedné z předešlých kategorií.

Více informací najdete na: https://www.cizincijmk.cz/en/non-eu/coronainfo/coronanews/