EU občané a vstup na území ČR (prokázání přechodného pobytu)

Zákaz vstupu na území České republiky  ze dne 30. března 2020 neplatí pro občany Evropské unie, kteří přechodně pobývají v ČR a jsou schopni to nějakým způsobem prokázat.

Platné do 5. 4. 2020!!!

UPOZORNĚNÍ: Osoba může též spadat i do jiné výjimky umožňující vstup na území ČR – viz.: model_situations_overview_29.3.2020

Občan EU s přechodným pobytem na území ČR se při vstupu na území ČR prokazuje NĚKTERÝM Z TĚCHTO platných dokumentů:

  • Potvrzením o přechodném pobytu na území ČR;
  • Povolením k trvalému pobytu na území ČR;
  • Kartičkou zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR;
  • Kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvou na nemovitost nebo byt v ČR;
  • Pracovní smlouvou se zaměstnavatelem na území ČR;
  • Živnostenským oprávněním vydaným v ČR;
  • Výpisem z obchodního rejstříku, kde je uveden občan EU jako statutární zástupce nebo statutární orgán;
  • Potvrzením o studiu na území ČR;

POZOR! Pokud chcete přicestovat letadlem, budou po vás vyžadováno potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo alespoň kartička zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR. V případě, že jeden z těchto dokumentů nepředložíte, je možné, že nebudete vpuštěni do letadla.

Občan EU, který vstoupí na území ČR, má povinnost kontaktovat svého praktického lékaře a podrobit se 14denní povinné nařízené karanténě.

Zdroj a další informace najdete na webu MVČR.

DOPORUČENÍ

Vzhledem k současné situaci, vyzýváme všechny občany EU a EHP, kteří žijí na území ČR aby si na příslušném OAMP vyřídili potvrzení o přechodném pobytu. Žádost lze nyní podat i poštou. K žádosti přiložte veškeré nezbytné dokumenty, které jsou vypsány zde -> https://www.mvcr.cz/mvcren/article/temporary-residence.aspx (OAMP bude pravděpodobně vyžadovat i kopii vašeho pasu). Během podání žádosti je nutné setrvávat na území ČR. Pokud bude OAMP vyžadovat osobní účast, ozvou se vám. 

Pokud potřebujete s žádostí poradit, kontaktujte NÁS.