EU občané a vstup na území ČR (prokázání přechodného pobytu)

Zákaz vstupu na území České republiky  ze dne 30. března 2020 neplatí pro občany Evropské unie, kteří přechodně pobývají v ČR a jsou schopni to nějakým způsobem prokázat.

Platné do 5. 4. 2020!!!

UPOZORNĚNÍ: Osoba může též spadat i do jiné výjimky umožňující vstup na území ČR – viz.: model_situations_overview_29.3.2020

Občan EU s přechodným pobytem na území ČR se při vstupu na území ČR prokazuje NĚKTERÝM Z TĚCHTO platných dokumentů:

  • Potvrzením o přechodném pobytu na území ČR;
  • Povolením k trvalému pobytu na území ČR;
  • Kartičkou zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR;
  • Kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvou na nemovitost nebo byt v ČR;
  • Pracovní smlouvou se zaměstnavatelem na území ČR;
  • Živnostenským oprávněním vydaným v ČR;
  • Výpisem z obchodního rejstříku, kde je uveden občan EU jako statutární zástupce nebo statutární orgán;
  • Potvrzením o studiu na území ČR;

POZOR! Pokud chcete přicestovat letadlem, budou po vás vyžadováno potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo alespoň kartička zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR. V případě, že jeden z těchto dokumentů nepředložíte, je možné, že nebudete vpuštěni do letadla.

Občan EU, který vstoupí na území ČR, má povinnost kontaktovat svého praktického lékaře a podrobit se 14denní povinné nařízené karanténě.

Zdroj a další informace najdete na webu MVČR.

DOPORUČENÍ

Vzhledem k současné situaci, vyzýváme všechny občany EU a EHP, kteří žijí na území ČR aby si na příslušném OAMP vyřídili potvrzení o přechodném pobytu. Žádost lze nyní podat i poštou. K žádosti přiložte veškeré nezbytné dokumenty, které jsou vypsány zde -> https://www.mvcr.cz/mvcren/article/temporary-residence.aspx (OAMP bude pravděpodobně vyžadovat i kopii vašeho pasu). Během podání žádosti je nutné setrvávat na území ČR. Pokud bude OAMP vyžadovat osobní účast, ozvou se vám. 

Pokud potřebujete s žádostí poradit, kontaktujte NÁS. 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa