Brexit – informace Ministerstva vnitra pro britské občany

Ministerstvo vnitra ČR doporučuje všem občanům Spojeného království dlouhodobě
pobývajícím v České republice, aby z důvodu právní jistoty, časové úspory a vyhnutí se
případným složitějším administrativním postupům v budoucnu:

  • v případě, že zde chtějí pobývat déle než tři měsíce, požádali o vydání potvrzení o
    přechodném pobytu.
  • v případě, že zde žijí minimálně pět let, požádali o získání povolení k trvalému pobytu

Všechny důležité informace najdete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx

Vyjednávání ohledně budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím stále
probíhají, avšak registrace pobytu v ČR je velmi důležitá pro zajištění pobytu v případě
jakéhokoliv scénáře vývoje. Ministerstvo vnitra ČR bude občany Spojeného království dále
informovat.