Blíží se zápis do mateřských škol 

Chystáte se zapsat své potomky do mateřské školy a nevíte, jak na to? 

Vše probíhá ve třech krocích: 

 1. Vydávání přihlášek  
  • 1. dubna – 30. dubna  
  • Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby 
  • Elektronicky na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.  
  • Vyzvednutí v mateřské škole – na každé MŠ ve dnech stanovených řediteli a ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.  
  • Vyzvednutí na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.  
  • Zde můžete také kontaktovat Bc. Yvonu Šebestovou (sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 2179) 
 2. Sběr přihlášek 
  • 3. a 4. května 2023
  • Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel/ka školy a zveřejní obvyklým způsobem.
  • Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
   • osobně: 3. a 4. května 2023
   • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
   • poštou, nejlépe s podacím lístkem 
 3. Přijímací řízení  
  • od 17. května 2023
  • Můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí nebo nutnosti losování pořadí Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat na základě údajů uvedených v přihlášce jedním z těchto způsobů:
   • telefonicky 
   • prostřednictvím SMS 
   • e-mailem
   • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. 

   Více informací, včetně potřebných dokumentů najdete v průvodci Zápis do MŠ.