Biometrické průkazy pro rodinné příslušníky občanů EU

Od 02.08.2021 budou všem občanům třetích zemí vydávány doklady obsahující biometrické prvky, tedy i rodinným příslušníkům občanů EU. Pro rodinné příslušníky občanů EU platí povinnost výměny současných dokladů za nové biometrické doklady. Platnost všech nebiometrických dokladů skončí dne 03. 08. 2023! V případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků doporučujeme, aby si o výměnu stávajícího dokladu požádali nejpozději do 31.08.2022, neboť jen tak jim zůstane zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých. 

Více informací zde: Prehled_zmen_provedenych_novelou_zakona_o_pobytu_cizincu

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa