Biometrické průkazy pro rodinné příslušníky občanů EU

Od 02.08.2021 budou všem občanům třetích zemí vydávány doklady obsahující biometrické prvky, tedy i rodinným příslušníkům občanů EU. Pro rodinné příslušníky občanů EU platí povinnost výměny současných dokladů za nové biometrické doklady. Platnost všech nebiometrických dokladů skončí dne 03. 08. 2023! V případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků doporučujeme, aby si o výměnu stávajícího dokladu požádali nejpozději do 31.08.2022, neboť jen tak jim zůstane zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých. 

Více informací zde: Prehled_zmen_provedenych_novelou_zakona_o_pobytu_cizincu