Biện pháp cho đợt tuyển sinh mẫu giáo năm học 2020/2021

Biện pháp cho đợt tuyển sinh mẫu giáo năm học 2020/2021

Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao trong đợt tuyển sinh mẫu giáo
năm học 2020/2021 đã cho ra biện pháp đặc biệt theo luật bảo vệ công
dân trong thời điểm dịch hiện tại do koronavirus gây ra. Kỳ tuyển
sinh năm nay sẽ không có mặt của học sinh và phụ huynh.

Ngày nộp hồ sơ tại Brno: ngày 4 và ngày 5 tháng 5 năm 2020,
giờ nộp hồ sơ do hiệu trưởng của trường cụ thể quyết định

Cách nộp hồ sơ xin học:
1. Nộp qua hòm thư điện tử (datová schránka)
2. Gửi hồ sơ qua email kèm chữ ký điện tử được công chứng.
(Email thường không có chữ ký điện tử không được chấp nhận).
3. Gửi qua bưu điện.
4. Nộp hồ sơ trực tiếp (phải hẹn trước với trường).

Hồ sơ cần nộp:
1. Giấy khai sinh (chỉ cần làm bản sao, không gửi bản gốc).
2. A. Giấy cam kết, đảm bảo rằng con mình đã được tiêm chủng
đầy đủ theo luật của nhà nước. (Čestné prohlášení o očkování)
B. Bản sao sổ tiêm (Očkovací průkaz)
3. Nếu trẻ em không sống ở khu vực của trường, phụ huynh còn nộp
Giấy cam kết về cư trú của con (Čestné prohlášení o trvalém bydlišti
nespádového dítěte.)