Žijí mezi námi

Moderovaná beseda

Přijďte do půvabně nekonformního prostředí Kabaretu Špaček, kde se 23. 9. od 18:00 hod. uskuteční moderovaná beseda se zajímavými osobnostmi města Brna, pocházejícími z různých národů. Tématem budou příčiny jejich příchodu do Brna a život zde mezi tradičně národnostně snášenlivou českomoravskou většinou.

 

Besedovat budou tyto osobnosti za spolky národnostních menšin žijících v Brně:

1. Za Společnost přátel jižních Slovanů:
    Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. – Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

2. Za slovenský Folklorní spolek PÚČIK:
    Mário Radačovský – umělecký šéf Baletu Národního divadla Brno

3. Za Svaz Maďarů – CSMMSZ:
    Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

 

Beseda je součástí kulturního programu Babylonfestu a bude moderována paní Petrou Eliášovou.

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa