Akce

Sdílet článek

Tham quan bảo tàng có thuyết minh dành

Tham quan bảo tàng có thuyết minh dành
Triển lãm: Tình yêu với Châu Phi

Ngày 24 tháng 10 năm 2019 lúc 16 giờ triển lãm được thực hiện bằng tiếng Anh,
lúc 17 giờ chiều bằng tiếng Việt, tại Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

Triển lãm Tình Yêu với Châu Phi chú ý đến những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề
liên quan đến Châu Phi của những nghệ sĩ Séc từ đầu thế kỷ 20 đến hiện tại. Triển lãm
bao gồm tác phẩm của những nghệ sĩ Séc đã thu thập những đồ tạo tác Châu Phi và
sưu tập tác phẩm nghệ thuật của thổ dân. Sưu tầm nghệ thuật thổ dân thành nền tảng
nghệ thuật và sáng tác của những nghệ sĩ Séc này. Mục đích của triển lãm là tìm hiểu về
nhũng người nghệ sĩ Séc đã quan tâm đặc biệt đến Châu Phi từ lúc đầu như thế nào, sau
này sự quan tâm đặc biệt của nghệ sĩ đã phát triển ra sao.

Phí vào cửa tùy tâm

Thông tin và đặt vé Pavla Hršelová, ban Thuyền thông và Marketing Bảo tàng
Morava. Chương trình giới hạn số lượng do đó chúng tôi khuyến khích quý
khách nên đăng ký trước. Có thể đăng ký trên địa chỉ phrselova@mzm.cz,
tel.:+420533435263.

Dự án thuộc Bộ Văn hóa CH Séc, góp phần vào sự hội nhập thành công của người nước ngoài tại CH Séc, được Bộ Văn hóa CH Séc tài trợ kinh phí và hợp tác cùng Trung
tâm Hội nhập dành cho người nước ngoài vùng Nam Morava.