Akce

27/5/2020

Sdílet článek

Průzkum zájmu o příměstský tábor pro děti

Milé klientky, milí klienti,

zvažujeme zajištění příměstského tábora pro děti.

Tábor by trval 5 pracovních dní a byl by zajišťován naší partnerskou organizací Lipka. V tuto chvíli nás zajímá, jestli byste o takový tábor měli již v červnu, nebo až o prázdninách. Vyplňte nám prosím u každého termínu, zde by mělo dítě možnost tábor navštěvovat. U řádků “červenec” a “srpen” prosím vyplňte detaily, které týdny by vám vyhovovaly. Dbalo by se na dodržování hygienických podmínek a bylo by zařazeno množství výletů do přírody.  V tuto chvíli předpokládáme, že by probíhal vždy od 7:30 do 16:30.

Pokud máte o příměstský tábor zájem, vyplňte nám prosím tento dotazník.

Vyplňujte jej pro každé dítě zvlášť.

Odpovědi zasílejte prosím do 27.5 do 12:00.

Děkujeme.

Registrace probíhá od 22. 5. 2020 0:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.