Akce

16/7/2021

Sdílet článek

Komunikační workshop

Tato komunitní akce bude probíhat v českém jazyce (min. úroveň B1).
Jedná se o workshop, jehož cílem je poskytnout informace o asertivní komunikaci a také ji dále rozvíjet – například trénováním modelových situací či improvizačními hrami.  

Osnova a anotace aktivit

 1. A) Uvnitř

1) Icebreakers

 • Icebreakers či warm-up aktivity slouží k tzv. „prolomení ledů“ mezi účastníky. Jsou to rychlé aktivity, zaměřené na navození příjemné atmosféry, bezpečného prostředí a zahrnují i seznamování se. 

— Meditace

 • Během krátkého meditačního cvičení si účastníci připomenou svůj „mindfulness“ stav, neboli stav mysli, která je v přítomném okamžiku. Tato aktivita slouží na rozdíl od icebreakers ke zklidnění, naladění se na prostor kolem sebe, ale i na sebe samé.  

2aktivní naslouchání

 • Aktivita, ve které jsou účastníci rozděleni do dvojic a každý 2 minuty aktivně naslouchá svému partnerovi. Aktivní naslouchání slouží mluvčímu k tomu, aby si zvědomil to, co se mu honí hlavou a vyslovil to. Zároveň si tím také trénuje vyjadřovací dovednosti a mluvení před člověkem, který jej intenzivně poslouchá.  
  Posluchač (či naslouchač) si trénuje naslouchací dovednosti tím, že se snaží soustředit pouze na slova mluvčího. V tomto cvičení je velice výhodná pozornost typu „mindfulness“, kterou jsme si ukázali dříve.  
  Následuje reflexe ve dvojicích a ve skupině. 
  Tématem otázky je: jak jsem zdatný/zdatný v komunikaci a na čem bych chtěl/chtěla pracovat. 

3) Úvod k výkladu – Druhy komunikace

 • Účastníci se rozdělí do 4 skupin, z nichž každé jedné bude přidělen jeden typ komunikace (agresivita, pasivita, pasivní-agresivita, asertivita) 
 • účastníci se sami ve skupinkách pokusí definovat daný typ komunikace mohou uvést modelovou situaci (příklad) 
 • Účelem aktivity je nadhození tématu komunikace a uvědomění si jejích druhů, se kterými se běžně stýkáme. Tato aktivita bude zároveň oslím můstkem k přednášce (další aktivitě) 

 
4) Přednáška 

 • U přednášky se nejprve zeptáme, jaká si myslí, že by měla mít asertivní komunikace pravidla. Po diskusi nabídneme již stanovená, základní pravidla asertivní komunikace (asertivní desatero). 
 • Poté si navzájem názorně ukážeme základní 4 metody asertivní komunikace a účastníci se o nich dozvědí bližší informace (např. vhodné využití). 
 • Tento blok slouží hlavně k získání základních informací o asertivní komunikaci.  

 
5) Trénink asertivity 

 • Aktivita, kdy si účastníci ve dvojicích zkouší dialog podle modelové situace a zkouší se v ní zachovat asertivně tak, aby každý byl spokojený. Bude se jednat o předem vytvořený scénář situace, kde bude popis každého účastníka a začátek dialogu obou aktérů v konfliktní situaci. 
 • Aktivita slouží k natrénování si složité situace, která může nastat v životech účastníků a pomůže jim adekvátně jednat.  
 1. B) Venku

1) Chození po prostoru

 • Warm-up, který umožňuje práci s pohybem (pohybování se v souladu s ostatními, naladění se).  
 • Účastníci chodí po prostoru a snaží se naladit jeden na druhého = na skupinu. Poté se mění rychlosti pohybu (1, 2, 3, STOP), na které by se měli pokusit reagovat stejně.  

 
2) Signál  

 • Jeden z dalších warm-upů. Účastníci se chytnou za ruce do kruhu a zavřou oči. Jeden člověk vypustí „signál“ (stisknutí ruky svého souseda). Signál se poté posílá po celé skupině v kruhu. V průběhu se mění intenzita, rychlost atd. 

 
3) Improv – ano a… 

 • Účastníci se rozdělí do trojice, z nichž 2 budou obchodníci, kteří jednomu zákazníkovi musejí prodat něco (např. produkt, dobrý pocit atd.) tak, aby se zákazník cítil spokojeně. Poté se zákazník vymění s jedním obchodníkem a proces se opakuje. Poté proběhne reflexe.  
 • Cílem této aktivity je nacvičování improvizace a reagování na potřeby druhých (nemusí jít pouze o obchod, ale o jakoukoliv komunikaci). 

 
4) Aktiv. naslouch. – procházka 

 • Aktivita je téměř totožná jako aktivní naslouchání ve vnitřním bloku, tentokrát se ale účastníci procházejí a povídají si o reflektivních otázkách, jejichž cílem je zamyslet se a vyslovit své pocity z akce. 

 
5) Reflexe a zpětná vazba

 • Závěrem se všichni posadíme do kruhu a budeme společně reflektovat naše prožitky a propojovat je s našimi pocity. Dojde tak k řádnému ukončení akce. Součástí bude i zpětná vazba, díky které se dozvíme od účastníků, jak se jim akce líbila, jak nás hodnotí jako lektory a zda by chtěli pokračování této akce.  

Projekt „Provoz centra pro cizince JMK 2021-2022“, reg. č. № AMIF/28/04, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Registrace probíhá od 1. 7. 2021 17:22

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.