Akce

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

10/8/2023

14:00

Sdílet článek

Dětský workshop skládání papíru technikou Iris Folding

Přiveďte své dítě/děti na workshop, ze které si odnesou obrázek/pohlednici vytvořenou technikou IRIS Folding. 

Jedná se o techniku s kořeny v Nizozemsku, založenou na principu skládání několika barev papíru nebo kartonu do spirálovitého tvaru v určitém úhlu a pořadí, díky čemuž vznikají trojrozměrná díla/obrazy lahodící každému oku.

 

Základní informace

Datum konání: 10. 8. 2023
Kapacita: 10 míst (zbývá 0 volných)

Registrace probíhá od 26. 7. 2023 14:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.