Skill centrum

„Dobře využitý potenciál schopných lidí v regionu může přinést autentickou, silnou a smysluplnou změnu a udržitelnost s minimem financí a zapojením energie těch, kteří chtějí a mohou.“

Ve SKILL Centru se snažíme o efektivní pomoc cizincům na českém trhu práce, snižování bariér u zaměstnavatelů a síťování institucí veřejné správy.

Projekt vznikl jako reakce na zjištěné potřeby klientů z poradenské činnosti zaměřené na trh práce v Centru pro cizince JMK a z práce interkulturních pracovníků města Brna.