Průvodce pro cizince (MMB)

„Láng giềng thân mến!“ Město Brno vydává průvodce pro cizince v šesti jazycích

Nový informační průvodce pro nově příchozí cizince vydává město v Brno v šesti jazycích. Tvůrci bezmála čtyřicetistránkového materiálu čerpali z dlouholetých zkušeností s integrací cizinců v Brně i z nově nabytých poznatků interkulturních pracovníků.

„Vážená paní, vážený pane, milí sousedé, jsem ráda, že Vás mohu alespoň takto symbolicky přivítat v mém rodném Brně, v druhém největším městě v České republice. Pevně doufám, že se k Vám již pověst Brna jako přátelského, vlídného a klidného místa donesla.“ Těmito slovy v celkem šesti jazycích vítá brněnská primátorka čtenáře na první straně nového průvodce pro cizince, kteří právě přišli žít do Brna.

Město vydává průvodce jako výstup projektu interkulturních pracovníků, a to na základě zkušeností jednotlivých IP s potřebami cizinců a při zapojení dalších organizací ve městě, které s cizinci pracují.

Bezmála čtyřicetistránkový průvodce vychází česky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky, rumunsky a arabsky. Jeho tvůrce motivovaly dosavadní zkušenosti s integrací cizinců na úrovni města – ukazovalo se, že nově příchozí cizinci se ocitají ve městě dezorientovaní, bez nezbytné informační podpory pro začátek. Jedině tak lze přitom nastartovat jejich hladkou adaptaci.

„My jsme se v průvodci zaměřili na klíčové oblasti v integraci, zahrnuli jsme tipy a upozornění na základě našich zkušeností a poskytli všechny kontakty potřebné pro další orientaci,“ vysvětluje Lenka Šafránková Pavlíčková, jedna z koordinátorek projektu.

Průvodce odpovídá nově příchozím přehlednou a srozumitelnou formou na ty nejzákladnější otázky, které člověk potřebuje znát, aby mohl ve městě snadno usadit a integrovat do jeho struktur: Co mám udělat jako úplně první? Jak si mohu najít vhodné bydlení? Co je třeba bezprostředně zařídit pro svou rodinu? Co musím splnit, abych mohl v Brně začít pracovat? Jak zajistím pro sebe a svou rodinu zdravotní péči? Co obnáší každodenní život v Brně?

Kromě toho obsahuje průvodce i přehledně seřazený adresář nejdůležitějších kontaktů a map města. Průvodce si lze ve všech jazykových mutacích stáhnout na těchto stránkách.

 

 

Průvodce pro cizince

Průvodce pro cizince CZ Stáhnout
Guide for foreign nationals EN Stáhnout
Справочник для иностранцев RU Stáhnout
Довідник для іноземців UA Stáhnout
Ghid pentru străinii RO Stáhnout
Tài liệu hướng dẫn dành cho người nước ngoài VJ Stáhnout
ارشادات للأجانب AB Stáhnout