Registrace unicef | Реєстрація unicef

Vyberte datum narození: | Оберіть дату народження:


Інформація про обробку персональних даних
Центр для іноземців Південноморавського краю, неприбуткова організація, з юридичною адресою: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, ідентифікаційний номер: 17456517, далі «Адміністратор», обробляє персональні дані відповідно до Положення Європейського Парламенту та Ради ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (загальні положення про захист персональних даних), далі – «Положення». Я даю свою чітку згоду на обробку даних і персональних даних дітей, якщо вони вказані. Надання персональних даних є добровільним. Згоду можна відкликати в будь-який момент. Персональні дані будуть використовуватися виключно з метою надання інтеграційних послуг у рамках діяльності Адміністратора та його партнерських організацій, які співпрацюють у наданні інтеграційних послуг. Адміністратор має право надати персональні дані контрольним і наглядовим органам реалізованих проєктів та іншим суб’єктам, які в рамках своєї діяльності повинні розпоряджатися персональними даними. Персональні дані зберігатимуться Адміністратором протягом часу, необхідного для виконання проєктів, і протягом періоду їхнього існування. Відповідно до ст. 15 – ст. 21 Положення суб’єкту даних гарантуються його права, якими він може реалізувати в Адміністратора. Суб’єкт даних також має право подати скаргу в наглядовий орган.Надіславши цю форму, я погоджуюся на участь у проєкті „ECARO/CZ/ICSMR/L001 Letter of Exchange to strengthen the capacity of Integration center identify and address the specific needs and vulnerabilities of refugee children and families and ensure access to adequate integrated support services“ фінансується організацією Unicef у співпраці з Центром для іноземців Південноморавського краю, неприбуткова організація.