Мероприятия

координатор: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

23/8/2023

15:00

Поделиться статьей

Мастер-класс: желатиновая печать для детей

Přicházíme za vámi s dalším workshopem!

Мы приходим к вам с новым мастер-классом!

На этот раз мы будем учиться работать с техникой желатиновой печати (gelatin printmaking) с использованием собственноручно изготовленных матриц (форма для печати).

Благодаря небольшой физической нагрузке практически каждый сможет справиться с печатью с желатиновой подложки, поэтому мастер-класс 23 августа могут посетить дети в возрасте от 8 до 13 лет.

Если вашему ребенку от 14 до 18 лет, запишите его на вторую дату мероприятия.

Участники в ходе мастер-класса создадут собственные матрицы с помощью предметов повседневного использования и своей фантазии, которые будут отпечатаны на бумаге и холстовой сумке, в которой они заберут все свои произведения искусства домой.

Основные информации

Дата проведения: 23. 8. 2023
Вместительность: 12 мест (Осталось 0 свободных)

Регистрация будет проходить с 9. 8. 2023 0:00

Регистрация

Заполните форму латинскими буквами.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.