Мероприятия

2/7/2020

Поделиться статьей

Letní zážitkový kurz češtiny s Petrem

Centrum pro cizince JMK Vám přináší zážitkový kurz češtiny s Petrem Stojanem. Kurz bude veden na úrovni A2 a B1 (podmínkou je tedy úspěšné absolvování úrovní A1.1 a A1.2 – Neslované nebo A1 – Slované). Kurz je určen cizincům ze zemí mimo EU. Pro absolvování kurzu je vyžadována účast na úvodním setkání a dalších 6 lekcích. Účastníci si budou sami hradit cestovné, vstupy a útratu.  Lektor a nájem je hrazen z EU, MVČR a JMK.

Jednotlivé lekce budou zaměřeny především na tematickou slovní zásobu a na reálie spojené s danou akcí (gramatika pouze jako nezbytný podpůrný prostředek). Ke každé lekci budete mít k dispozici kvíz zaměřený na dané téma, se kterým budete pracovat po celou dobu výletu a budete jej moci využít doma ke zopakování.  Výletů je naplánováno více, abyste si na prvním setkání společně rozhodli, co Vás láká víc a kam byste se chtěli podívat.

Termín: 2. 7. – 20. 7. 2020 (kurz může být prodloužen)

Předběžný harmonogram. Na co se můžete těšit a z čeho vybírat?

2/7 Úvodní setkání s konkrétní domluvou plánu. (16-17:30)

7/7 Brněnská přehrada neboli “Prýgl”. Cesta parníkem, možná hrad Veveří, možná koupání.

8/7 Sloup. Krásná jeskyně, nedaleko známé Macochy. Prehistorie Moravy a možnost potkat Batmana.

10/7 Brno, jak ho asi neznáte: pivní turistika. Troška místního koloritu, hantecu a lemtání škopků.

13/7 Babí lom. Klasická procházka na jedno z nejhezčích míst v okolí Brna. Víte, jak “chytat lelky”?

14/7 Válečka v parku. Procvičování slovní zásoby formou her, opakování naučeného na jiných lekcích.

15/7 Pernštejn. Krásný gotický hrad nedaleko Brna. Prohlídka a troška středověké slovní zásoby.

17/7 Procházka po méně slavných památkách v centru Brna, něco o brněnské historii.

20/7 Boskovice. Procházka židovským městem, výstup na zříceninu hradu.

Alternativní program

  • Pálava. Procházka z Klentnice na Děvičky a zpět.
  • Mariánské údolí. Malebné rybníčky v údolí Říčky. Procházka kolem vody, možnost jízdy na bobové dráze, možnost koupání. Čeština za pochodu.
  • Návštěva zoo. Přírodovědecká slovní zásoba. Kvíz o zvířatech.
  • Návštěva Centra pro cizince. Hraní stolních her se zaměřením na český jazyk.

podrobný rozpis výletů včetně rozpisu nákladů na cestovné a vstupné

Регистрация будет проходить с 21. 6. 2020 20:00

Регистрация

Заполните форму латинскими буквами.