Projekt v roce 2012 (EIF 2011-02)

Projekt se zaměřoval na poskytování sociálně-právního poradenství, na pořádání sociálně-kulturních kurzů a kurzů českého jazyka.

Doba trvání projektu EIF 2011-02 byla od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Partnery projektu byly OPU a Diecézní charita Brno, SOZE, Základní škola a mateřská škola, Brno, Staňkova 14, občanského sdružení Brnopolis, Statutární město Brno, 

Mezi stěžejní aktivity projektu patřilo:

 • Zajištění pravidelných setkání klíčových aktérů integrace
 • Provoz internetového pracoviště a knihovny
 • Monitoring situace a počtu cizinců na území JMK
 • Podpora multikulturních aktivit (v Centru i mimo něj)
 • Výukové cykly s migrační a cizineckou problematikou zejména pro občanskou a odbornou veřejnost
 • Zajištění sociálně-právního poradenství umožňující cizincům lepší orientaci v sociálním a právním systému v ČR a řešení jejich problémů
 • Zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace
 • Podpora socio-kulturní orientace cizinců se zaměřením na jejich potřebné uplatnění na trhu práce a dosažení sociální nezávislosti a ekonomické soběstačnosti
 • Socializační program se zaměřením na děti cizinců ze třetích zemí
 • Dopracování „Regionální strategie cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců na území JMK 2010-2015 – 2. část“ a hodnocení jejího postupného naplňování
 • Zajištění sociálně-právního poradenství
 • Zvyšování odborných znalostí osob, které pracují v přímém kontaktu s cizinci ze třetích zemí
 • Zajištění výuky českého jazyka pro cizince