Strategie integrace cizinců ve městě Brně II.

Název projektu

Strategie integrace cizinců ve městě Brně II.

Poskytnutá / žádaná částka (Kč)

567 000 Kč / 567 000 Kč

Název veřejného finančního zdroje

Dotace ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019

Stručný popis a období realizace projektu

Jihomoravský kraj byl partnerem s finančním plněním v projektu statutárního města Brna, a to v období od 1.1.2019 – 31.12.2019.

Cílem dílčího projektu JMK kraje bylo zajistit vybrané aktivity zaměřené na cizince ve zranitelném postavení, konkr. ženy – cizinky a děti cizinců ve městě Brně, potažmo na území JMK a podpořit jejich úspěšné začlenění do majoritní společnosti prostřednictvím výuky českého jazyka a současně zvýšit informovanost cizinců i majority o aktivitách JMK a města Brna v oblasti integrace cizinců prostřednictvím mediálních aktivit.