Spolu v našem kraji, AMIF/22/04

Název projektu

Spolu v našem kraji, AMIF/22/04

Poskytnutá / žádaná částka (Kč)

9 629 309 Kč/ 9 629 309 Kč

Název finančního zdroje EU

AMIF

Stručný popis a období realizace projektu

Období realizace: 01. 11. 2019 – 31. 10. 2022

Cíl projektu: cílem projektu je podpora mediálních a infomačních aktivit vedoucích k vyšší informovanosti většinové společnosti o integraci cizinců v Jihomoravském kraji, podpora otevřenosti společnosti, vzájemné komunikace a aktivit propojujících cizince a většinovou společnost