Skill centrum

Název projektu: „SKILL Centrum pro cizince v JMK“

Financováno z: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Doba realizace projektu: 01. 04. 2020 – 30. 06. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/001512

Cíle projektu: Podpora pracovní kvalifikace pro cizince a cizinky v Jihomoravském kraji 

  •  Pomoc s orientací na trhu práce
  •  Podpora s nalezením potenciálních pracovních míst
  •  Pomoc s přípravou na přijímací pohovor 
  •  Informace o podmínkách pro výkon specifických profesí
  •  Tvorba kariérního plánu
  •  Doporučíme nebo zajistíme vhodné vzdělávací kurzy, semináře či stáže
  •  Pomoc s ověřováním dokumentů (nejen) o vzdělání
  •  Pomoc se zajištěním rekvalifikace