Projekt v roce 2015-2016 (AMIF/1/03)

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“, reg. č. AMIF/1/03, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Příjemce: Jihomoravský kraj
Doba realizace projektu: 1. 10. 2015 – 30. 6. 2016

Partneři projektu: Statutární město Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Diecézní charita Brno, Základní škola a Mateřská škola Brno, Staňkova 1, Armáda spásy v ČR, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Aktivity projektu:
• odborné sociální a právní poradenství
• asistence při jednání s úřady a dalšími institucemi
• kurzy českého jazyk (gramatické, konverzační, nízkoprahové, e-learningové)
• odborné přednášky a další vzdělávání
• kurzy sociokulturní orientace
• počítačové kurzy
• bezplatný přístup na internet
• volnočasové a multikulturní aktivity
• knihovna s českou i cizojazyčnou literaturou
• propůjčení komunitní místnosti pro realizaci vlastních aktivit