Projekt v roce 2014 (EIF 2013-07)

Projekt se zaměřoval na poskytování sociálně-právního poradenství, na pořádání sociálně-kulturních kurzů a kurzů českého jazyka.

Doba trvání projektu EIF 2013-07 byla od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015

Partnery projektu byly OPU a Diecézní charita Brno, SOZE.

Celkový rozpočet projektu na dané období je 8 653 635 Kč.

Mezi stěžejní aktivity projektu patřilo:

  • Zajištění sociálně-právního poradenství
  • Zvyšování odborných znalostí osob, které pracují v přímém kontaktu s cizinci ze třetích zemí
  • Zajištění výuky českého jazyka pro cizince
  • Zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace
  • Pořádání kurzů socio-kulturní orientace
  • Pořádání tematických a odborných seminářů za spoluúčasti odborníků
  • Pořádání multikulturních aktivit
  • Monitoring situace cizinců JMK
  • Realizace procesu implementace integrační politiky v JMK prostřednictvím naplňování Programového dokumentu