Projekt v roce 2013 (EIF 2012-02)

Projekt se zaměřoval na poskytování sociálně-právního poradenství, na pořádání sociálně-kulturních kurzů a kurzů českého jazyka.

Doba trvání projektu EIF 2012-02 byla od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Partnery projektu byly OPU a Diecézní charita Brno, SOZE, občanského sdružení Brnopolis, Orient Vision o.s., Základní škola a mateřská škola, Staňkova, 

Mezi stěžejní aktivity projektu patřilo:

 • Zajištění sociálně-právního poradenství
 • Zvyšování odborných znalostí osob, které pracují v přímém kontaktu s cizinci ze třetích zemí
 • Zajištění výuky českého jazyka pro cizince
 • Zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace
 • Pořádání kurzů socio-kulturní orientace
 • Pořádání tematických a odborných seminářů za spoluúčasti odborníků
 • Pořádání multikulturních aktivit
 • Monitoring situace cizinců JMK
 • Realizace procesu implementace integrační politiky v JMK prostřednictvím naplňování Programového dokumentu.
 • Iniciace procesu přenosu know-how mezi integračními centry
 • Výukové cykly zaměřené na mezináboženský dialog a vznik materiálu s touto tematikou
 • Výukové cykly pro cizince zaměřené na seznámení se s Jihomoravským krajem