Projekt: Podpora bydlení pro vysídlené osoby z Ukrajiny v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.12.01.02/00/24 _018/0000044 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2024 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025 

Celkové způsobilé náklady projektu: 11 247 840,00 Kč 

Projekt „Podpora bydlení pro vysídlené osoby z Ukrajiny v Jihomoravském kraji“ je spolufinancován v rámci Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu EU (OP AMIF). 

Cílem projektu je poskytnout přímou podporu prostřednictvím jednorázového paušálního příspěvku a komplexní pomoc držitelům dočasné ochrany v Jihomoravském kraji, kteří dlouhodobě pobývají v hromadných ubytovacích kapacitách dočasného nouzového ubytování s přechodem do soukromého ubytování. Součástí aktivit projektu bude mj. také zmapování situace v kraji, vytvoření sítě kontaktních osob a místa pro žadatele, zajištění asistence ve vztahu k bydlení a navázání klientů na další služby.