Podpora občanů EU v území JMK

Projekt na podporu integrace občanů EU v území JMK, je zcela financován z rozpočtu Jihomoravského kraje. V letošním roce byl projekt schválen už po čtvrté, a tak můžeme i v tomto roce podporovat integraci občanů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru v našem regionu.

Hlavním cílem je podpořit cizince přicházející z EU a EHP do našeho regionu. Podpora spočívá především v poskytování základního poradenství, příležitostných doprovodech a tlumočení na úřadech a v institucích a nabídkou vzdělávacích seminářů, kde jsou reflektována důležitá témata spojená s životem cizinců v ČR. Ukazujeme našim klientům, že se pro ně Jihomoravský kraj a Česká republika mohou stát druhým domovem.

Klíčovou roli hraje Jihomoravský kraj (respektive Krajský úřad Jihomoravského kraje), díky jehož prostředkům služby pro občany EU od roku 2017 doplňují a rozšiřují nabídku Centra pro cizince JMK.

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021