Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 v Jihomoravském kraji

Projekt „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 v Jihomoravském kraji“ (rozhodnutí č. 36/2022 IC UKR) je financován z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Nositelem projektu je Jihomoravský kraj.

Cílem projektu je komplexní zajištění informačně poradenské činnosti cílové skupině (držitelé speciálního víza a dočasné ochrany) přicházející do Jihomoravského kraje z důvodů válečného konfliktu na Ukrajině prostřednictvím tlumočnických služeb, překladů a práce specialistů Centra.  

Realizace: 1. 3. 2022 – 31. 12. 2022