Adaptačně-integrační kurzy 2022 v Jihomoravském kraji

Projekt „Adaptačně-integrační kurzy 2022 v Jihomoravském kraji (rozhodnutí č. 3/2022 IC NNO) je financován z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.“

mvcr

Nositelem projektu je Jihomoravský kraj.

Cílem projektu je realizace adaptačně-integračních kurzů v Jihomoravském kraji, jenž musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.  

AIK pro vybrané skupiny cizinců vycházejí ze zkušenosti řady imigračních zemí. Cílem kurzů je pomoci nově příchozím cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s jejich právy i povinnostmi v rámci jejich setrvání v ČR a také s riziky neplnění těchto povinností. Během kurzů jsou seznamováni s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami ČR i EU. Cílem kurzů je také pomoci cizincům dosáhnout samostatnosti, omezit působení chybných informací od různých nekompetentních subjektů a vymanit se ze systému závislosti cizinců na zprostředkovatelích.  

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022