Projekt v roce 2009 (EIF 2007-01)

Projekt se zaměřoval na poskytování sociálně-právního poradenství, na pořádání sociálně-kulturních kurzů a kurzů českého jazyka.

Partnery projektu byly OPU a Diecézní charita Brno, SOZE, Základní škola a mateřská škola, Brno, Staňkova 14, Statutární město Brno.

Doba trvání projektu EIF 2007 byla od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2009.

Cíl projektu: cílené, dlouhodobé a aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu podpory integrace cizinců v ČR na regionální úrovni – iniciace, vznik a provoz Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců.