Daňové přiznání

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je 3. květen 2021. V letošním roce můžete pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podané elektronicky prodlužuje lhůtu pro podání do 1. 6. 2021. (zdroj: twitter @alenaschillerov) Daňové přiznání je stále možné odevzdat i na podatelnách finančních úřadů. Ten, kdo nemůže přiznání odevzdat elektronicky ho může na finanční úřad zaslat poštou.

Posunutí termínu spočívá ve faktickém odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně do původních termínů. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa pokutu vypočítat už od 1. dubna, resp. 3. května.

Více informací se dozvíte na www.financnisprava.cz.

Pokud nevíte, jak daňové přiznání vyplnit, můžete se podívat na záznam z našeho webináře na téma “Jak vyplnit daňové přiznání”. (ČJ, RU)