Обробка персональних даних

Центр для іноземців Південноморавського краю, z. ú. (далі “Центр” або “адміністратор”), обробляє персональні дані відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент щодо захисту персональних даних; далі “Регламент GDPR”).

 

Ідентифікація та контактні дані адміністратора

Центр для іноземців Південноморавського краю, z. ú., IČO 17456517, юр. адреса: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, ID офіційної електронної поштової скриньки: nqdvqt7.

 

Цілі обробки персональних даних і правові підстави обробки

Центр обробляє Ваші персональні дані виключно в таких цілях:

 1. a) виконання правових зобов’язань, які відносяться до адміністратора;
 2. b) виконання договору або здійснення заходів, що передують укладенню договору;
 3. d) законного інтересу адміністратора;
 4. e) у виняткових випадках персональні дані можуть оброблятися на підставі наданої згоди, що завжди виражає Ваш вільний, конкретний, усвідомлений та однозначний прояв волі, а також завжди включає інформацію про можливість відкликати цю згоду в будь-який час.

Центр обробляє Ваші персональні дані тільки в обсязі, необхідному для цієї цілі, на відповідній правовій підставі та протягом часу, необхідного для досягнення цієї цілі. Після досягнення цілі обробки персональних даних Центр може обробляти Ваші персональні дані і в інших цілях, якщо для них існує правова підстава.

 

Діяльність, пов’язана з обробкою Ваших персональних даних

Обробка Ваших персональних даних у межах компетенції адміністратора відбувається головним чином під час: надання консультацій, реєстрації на проєкти та курси, обробки запитів, надсилання інформації та розсилки новин, ведення кадрового та заробітного обліку, включно з проведенням кадрового відбору, розміщення публічних замовлень, укладення договорів.

 

Спосіб обробки персональних даних та їх захист

Під час обробки Ваших персональних даних адміністратор завжди забезпечує їхній максимальний захист і запобігає їхньому зловживанню.

 

Одержувачі Ваших персональних даних

Ваші персональні дані передаються іншим особам лише у випадках, коли такий обов’язок передбачений законом або є необхідним для захисту та реалізації прав адміністратора. Зокрема, Ваші персональні дані можуть бути передані наступним одержувачам: органам державної влади, надавачам дотацій.

 

Період, протягом якого обробляються Ваші дані

Персональні дані обробляються лише протягом необхідного періоду, який є індивідуальним для кожної цілі обробки. Після закінчення цього періоду персональні дані знищуються, якщо це не стосується документів, зібраних відповідно до закону про архівування.

 

Ваші права у зв’язку з обробкою персональних даних

У зв’язку із захистом Ваших персональних даних Ви маєте право:

 1. запросити в адміністратора доступ до Ваших персональних даних;
 2. запросити в адміністратора виправлення неточних персональних даних або доповнення неповних персональних даних, що стосуються Вас;
 3. запросити в адміністратора видалення наданих Вами персональних даних, якщо Ви вважаєте, що адміністратор більше не має підстави обробляти Ваші персональні дані, або Ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких їх було зібрано чи в інший спосіб оброблено, або Ваші персональні дані оброблено адміністратором незаконно;
 4. запросити в адміністратора обмеження обробки Ваших персональних даних;
 5. заперечити проти обробки Ваших персональних даних, якщо ці дані обробляються для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, або для цілей законних інтересів адміністратора чи третьої сторони;
 6. подати скаргу до Управління із захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що Ваше право на захист персональних даних було порушено.

 

Вищезазначені права можуть бути реалізовані в адміністратора в письмовій формі, в тому числі за допомогою поштової скриньки даних або електронних засобів зв’язку.

 

Якщо обробка Ваших персональних даних здійснюється за Вашою згодою, Ви маєте право відкликати свою згоду. Однак це не впливає на законність обробки на підставі згоди, наданої до її відкликання.

Обробка персональних даних Проєкт «Діяльність Центру для іноземців Південноморавського краю 2023-2025»

Ідентифікаційні та контактні дані адміністратора персональних даних

Міністерство внутрішніх справ, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

ID datové schránky: 6bnaawp

 

Контактні дані уповноваженого за безпеку персональних даних 

Контактні дані уповноваженого оприлюднені на сайті https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/web-dalsi-dokumenty-dalsi-dokumenty.aspx

 

Ідентифікаційні та контактні дані обробника персональних даних

Центр для іноземців Південноморавського краю, z. ú., IČO 17456517, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

ID datové schránky: nqdvqt7

 

Мета обробки персональних даних

Персональні дані осіб, яким надається підтримка, збираються та обробляються відповідно до статті 6 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679  від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ES (Загальний регламент про захист персональних даних, далі «GDPR»). Персональні дані збираються та обробляються виключно з метою демонстрації належного та ефективного використання коштів, наданих Операційною програмою Фонду притулку, міграції та інтеграції («OP AMIF») для реалізації проєкту. Персональні дані можуть бути надані співробітникам виконавчої структури вищезазначених програм або особам, уповноваженим здійснювати перевірки, за умови дотримання конфіденційності всіх даних, що перевіряються.

 

Правова основа для обробки персональних даних адміністратором

Адміністратор персональних даних, що обробляються у зв’язку з реалізацією проєктів, підтриманих «OP AMIF», має право обробляти персональні дані, в тому числі спеціальні категорії

на підставі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2021/1060 від 24 червня 2021 року про загальні положення для Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду плюс, Фонду згуртування, Фонду справедливої трансформації та Європейського морського, рибного та аквакультурного фонду і про фінансові правила цих фондів, а також Фонду притулку, міграції та інтеграції, Фонду внутрішньої безпеки та Інструменту фінансової підтримки управління державними кордонами та візової політики а також для Фонду притулку, міграції та інтеграції, Фонду внутрішньої безпеки та Інструменту фінансової підтримки управління кордонами та візової політики.

 

Правові підстави для обробки персональних даних обробником

Обробник персональних даних (виконавець проєкту, підтриманого «OP AMIF») має право обробляти персональні дані особи, якій надається підтримка, на підставі дозволу, виданого адміністратором, відповідно до статті 28 GDPR.

 

Період обробки персональних даних

Персональні дані обробляються обробником протягом п’яти років з моменту завершення реалізації проєкту, причому цей період починається з 1 січня наступного календарного року після виплати обробнику як бенефіціару остаточного платежу або після повернення бенефіціаром переплати дотацій, встановлених на основі затвердженого звіту про витрати в остаточному платіжному запиті, назад надавачу. Після закінчення цього терміну обробник зобов’язаний без зайвих затримок знищити такі персональні дані.

 

Права суб’єкта даних

У зв’язку із захистом ваших персональних даних ви маєте право здійснювати наступні права по відношенню до адміністратора персональних даних (тобто до Міністерства внутрішніх справ):

 1. запросити в адміністратора доступ до Ваших персональних даних;
 2. запросити в адміністратора виправлення неточних персональних даних або доповнення неповних персональних даних, що стосуються Вас;
 3. запросити в адміністратора видалення наданих Вами персональних даних, якщо Ви вважаєте, що адміністратор більше не має підстави обробляти Ваші персональні дані, або Ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких їх було зібрано чи в інший спосіб оброблено, або Ваші персональні дані оброблено адміністратором незаконно;
 4. запросити в адміністратора обмеження обробки Ваших персональних даних;
 5. заперечити проти обробки Ваших персональних даних, якщо ці дані обробляються для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, або для цілей законних інтересів адміністратора чи третьої сторони;
 6. подати скаргу до Управління із захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що Ваше право на захист персональних даних було порушено.