Обробка персональних даних

Центр для іноземців Південноморавського краю, z. ú. (далі “Центр” або “адміністратор”), обробляє персональні дані відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент щодо захисту персональних даних; далі “Регламент GDPR”).

 

Ідентифікація та контактні дані адміністратора

Центр для іноземців Південноморавського краю, z. ú., IČO 17456517, юр. адреса: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, ID офіційної електронної поштової скриньки: nqdvqt7.

 

Цілі обробки персональних даних і правові підстави обробки

Центр обробляє Ваші персональні дані виключно в таких цілях:

  1. a) виконання правових зобов’язань, які відносяться до адміністратора;
  2. b) виконання договору або здійснення заходів, що передують укладенню договору;
  3. d) законного інтересу адміністратора;
  4. e) у виняткових випадках персональні дані можуть оброблятися на підставі наданої згоди, що завжди виражає Ваш вільний, конкретний, усвідомлений та однозначний прояв волі, а також завжди включає інформацію про можливість відкликати цю згоду в будь-який час.

Центр обробляє Ваші персональні дані тільки в обсязі, необхідному для цієї цілі, на відповідній правовій підставі та протягом часу, необхідного для досягнення цієї цілі. Після досягнення цілі обробки персональних даних Центр може обробляти Ваші персональні дані і в інших цілях, якщо для них існує правова підстава.

 

Діяльність, пов’язана з обробкою Ваших персональних даних

Обробка Ваших персональних даних у межах компетенції адміністратора відбувається головним чином під час: надання консультацій, реєстрації на проєкти та курси, обробки запитів, надсилання інформації та розсилки новин, ведення кадрового та заробітного обліку, включно з проведенням кадрового відбору, розміщення публічних замовлень, укладення договорів.

 

Спосіб обробки персональних даних та їх захист

Під час обробки Ваших персональних даних адміністратор завжди забезпечує їхній максимальний захист і запобігає їхньому зловживанню.

 

Одержувачі Ваших персональних даних

Ваші персональні дані передаються іншим особам лише у випадках, коли такий обов’язок передбачений законом або є необхідним для захисту та реалізації прав адміністратора. Зокрема, Ваші персональні дані можуть бути передані наступним одержувачам: органам державної влади, надавачам дотацій.

 

Період, протягом якого обробляються Ваші дані

Персональні дані обробляються лише протягом необхідного періоду, який є індивідуальним для кожної цілі обробки. Після закінчення цього періоду персональні дані знищуються, якщо це не стосується документів, зібраних відповідно до закону про архівування.

 

Ваші права у зв’язку з обробкою персональних даних

У зв’язку із захистом Ваших персональних даних Ви маєте право:

  1. запросити в адміністратора доступ до Ваших персональних даних;
  2. запросити в адміністратора виправлення неточних персональних даних або доповнення неповних персональних даних, що стосуються Вас;
  3. запросити в адміністратора видалення наданих Вами персональних даних, якщо Ви вважаєте, що адміністратор більше не має підстави обробляти Ваші персональні дані, або Ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких їх було зібрано чи в інший спосіб оброблено, або Ваші персональні дані оброблено адміністратором незаконно;
  4. запросити в адміністратора обмеження обробки Ваших персональних даних;
  5. заперечити проти обробки Ваших персональних даних, якщо ці дані обробляються для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, або для цілей законних інтересів адміністратора чи третьої сторони;
  6. подати скаргу до Управління із захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що Ваше право на захист персональних даних було порушено.

 

Вищезазначені права можуть бути реалізовані в адміністратора в письмовій формі, в тому числі за допомогою поштової скриньки даних або електронних засобів зв’язку.

 

Якщо обробка Ваших персональних даних здійснюється за Вашою згодою, Ви маєте право відкликати свою згоду. Однак це не впливає на законність обробки на підставі згоди, наданої до її відкликання.