Проект 2015-2016 года (AMIF/1/03)

Проект «Южно-Моравского регионального центра поддержки интеграции иностранцев I», рег. № AMIF / 1/03, финансирован в рамках Национальной программы убежища, фонда миграции и интеграции.

Получатель: Южно-Моравский край

Период реализации проекта: 1. 10. 2015 – 30. 6. 2016

Партнеры проекта: Statutární město Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Diecézní charita Brno, Základní škola a Mateřská škola Brno, Staňkova 1, Armáda spásy v ČR, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Больше информации здесь

 https://www.cizincijmk.cz/cs/realizovane-projekty/projekt-v-roce-2015-2016-amif-1-03/