Cesta na OAMP mimo okres

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v ČR je na období od 1. 3. do 21. 3. 2021 až na stanovené výjimky zakázán pohyb mezi okresy. Vyřízení neodkladných úředních záležitostí na OAMP je jednou z těchto výjimek.

Pokud k návštěvě pracoviště MV budete muset jet mimo okres Vašeho bydliště, je třeba mít u sebe vyplněný formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedete důvod, místo, čas a cíl cesty. Pokud máte doklad, kterým prokážete neodkladnost Vaší návštěvy, vezměte si jej pro jistotu s sebou.

Dokladem prokazujícím neodkladnost návštěvy pracoviště MV může být zejména:

  • písemná výzva správního orgánu k návštěvě příslušného pracoviště
  • rozhodnutí o zrušení pobytového oprávnění nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k přechodnému pobytu, kterým máte stanovenu lhůtu k vycestování a potřebujete vydat výjezdní příkaz
  • potvrzení o předchozím objednání k návštěvě pracoviště:
    o pokud jste se objednali online na https://frs.gov.cz , je tímto potvrzením mail, který jste po objednání z portálu frs.gov.cz obdrželi.
    o pokud jste se objednali telefonicky, JE MOŽNÉ SI VYŽÁDAT potvrzení o návštěvě. Žádost obsahující Vaše jméno, příjmení, datum narození, pracoviště, na které jste objednáni, datum a čas Vaší návštěvy zašlete na email pobyty@mvcr.cz (do předmětu uveďte „žádost o mimořádné potvrzení“) a zpět obdržíte potvrzení o návštěvě.

Podrobnější informace: Navstevy_pracovist_OPC-omezeni_pohybu_-_20210228

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-v-souvislosti-s-koronavirem.aspx