Přednášky a semináře

Naším zájmem je zvýšit odborné znalosti zájemců z řad veřejnosti, kteří přicházejí při výkonu své práce do kontaktu s cizinci.

Jsme otevřeni novým nápadům a rádi s Vámi prodiskutujeme možnosti realizace přednášky či semináře na vámi požadované téma.

S návrhy na témata odborných seminářů se obracejte na hercikova.lenka@jmk.cz