Platformy aktérů integrace cizinců v Jihomoravském kraji

Pravidelná setkání regionální platformy aktérů integrace cizinců v Jihomoravském kraji mají za cíl prohloubit spolupráci a síťování jednotlivých aktérů integrace.

S návrhy na téma plánovaných platforem se obracejte na hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz