Pro obce

Cizinci jsou stabilní součástí české společnosti a tvoří i významnou sociální skupinu. Příchod nových migrantů a migrantek se týká nejen velkoměst, ale i menších měst a obcí.

Integrace cizinců se často odehrává právě na lokální rovině. Důležitou roli hrají běžné každodenní interakce – vztahy v místě bydliště, na pracovišti, ve škole i v rámci komunitního života. Role obcí v tomto integračním procesu je proto klíčová. 

Manuály pro obce 

Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Manuál lokální integrace migrantů v České republice (Sdružení pro integraci a migraci)

Uprchlický manuál pro města a obce (Strana zelených)

Prvotní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Žádosti o dotace

Podpora výuky češtiny pro děti z Ukrajiny

 • MŠMT poskytne dotaci zaměřenou na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem dotace je zvýšit jejich jazykové dovednosti v češtině a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti češtiny.
 • Více informací o dotaci najdete zde.
 • Žádost podávejte nejpozději do 31. května 2022.

Podpora integrace Ukrajinců

  • Více informací o dotaci najdete zde.
  • Žádost podávejte nejpozději do 15. května 2022

  Rozšíření ubytovacích kapacit pro Ukrajince

  • Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím:
   1)bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
   2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky,
   3) mobilních nebo modulárních domů užívaných jako bytové nebo ubytovací jednotky. 
  • Více informací o dotaci najdete zde.
  • Žádost podávejte nejpozději do 31. května 2022.

  Další informace

  Informace o vzdělávání cizinců a školství naleznete zde.

  Informace od Ministerstva financí pro obce o prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny naleznete zde.